Contractverlenging Woonpalet

Onlangs hebben Woonpalet en Scheer & Foppen Installatietechniek het contract verlengd met 6 jaar. Naast het normale service-en onderhoudswerk gaan wij ook projectmatig de cv-ketels vervangen en zijn wij een samenwerkingspartner voor de duurzaamheidsopgave van Woonpalet.

Wij danken Woonpalet voor het vertrouwen en kijken uit naar een succesvolle toekomst.