Privacyverklaring Scheer & Foppen Installatietechniek B.V.

Uw privacy is voor Scheer & Foppen Installatietechniek van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:
– Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
– Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
– Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
– Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
– Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Scheer & Foppen Installatietechniek allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken
Scheer & Foppen Installatietechniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij zullen geen persoonsgegevens bewaren die u niet zelf, online, achterlaat. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk van u verwerken:
– Basisinformatie zoals uw voor- en achternaam en geslacht;
– Contactinformatie zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres;
– Financiële informatie zoals IBAN-nummer;
– Technische meetgegevens zoals IP-adres, identifiers in cookies en surfgedrag op onze website;
– Persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals een sollicitatiebrief en CV;
– Overige persoonsgegevens wanneer u deze zelf verstrekt.

Welke persoonsgegevens wij van u verwerken is afhankelijk van de dienst waar het omgaat en/of u, indien van toepassing, hier toestemming voor heeft gegeven.

Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens
– Het uitvoeren van een overeenkomst: wij verwerken uw gegevens voor zover dat nodig is ter voorbereiding, uitvoering en afronding van een overeenkomst of contract;
– Het voldoen aan wettelijke verplichtingen: wij verwerken uw gegevens voor zover dat nodig is om wettelijke verplichtingen na te leven, zoals bijvoorbeeld het verstrekken van informatie aan de belastingdienst, UWV of toezichthouders;
– Sollicitaties: de gegevens die u met ons deelt indien u bij ons solliciteert (via e-mail, post, werkbijsfi.nl of social media) of die wij via recruiters ontvangen, verwerken we uitsluitend om contact met u op te nemen ten behoeve van onze sollicitatieprocedure en om uw sollicitatie te behandelen.
– Statistieken: wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd.
– Overige verwerkingen: wij verwerken uw gegevens ook om eventuele vragen of klachten te behandelen wanneer u deze gegevens met ons deelt via bijvoorbeeld het contactformulier of e-mail.

Grondslagen voor gegevensverwerkingen
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:
– De uitvoering van een overeenkomst met u of om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
– Een gerechtvaardigd belang;
– Uw toestemming;
– Het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verstrekkingen aan derden
In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens. Dit zullen wij echter enkel doen wanneer wij dit noodzakelijk achten. Wij delen uw gegevens uitsluitend met betrouwbare partijen waar wij mee samenwerken. Uw gegevens zullen nimmer worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Wij delen uw persoonsgegevens enkel met:
– Overheidsinstanties zoals de belastingdienst en toezichthouders;
– Zakelijke opdrachtgevers en ketenpartners zoals woningcorporaties, bouwbedrijven, aannemers en onderaannemers;
– Externe leveranciers zoals ICT-dienstverleners, dan wel andere leveranciers aan wie wij ondersteunende diensten uitbesteden;
– Externe adviseurs zoals accountants.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke, dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Contact
Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op. Scheer & Foppen Installatietechniek B.V.
Bellstraat 8
3840 AS Harderwijk
0341-463212
info@sfi.nl