Jubilaris Arie van Zeeburg

Ook deze week hebben wij weer een collega in het zonnetje mogen zetten! Arie van Zeeburg heeft 22 augustus jl. zijn 40-jarig jubileum bij SFI gevierd en dat is niet ongemerkt voorbij gegaan.

In het bijzijn van zijn vrouw werd hij gehuldigd en bedankt voor zijn inzet tijdens de afgelopen 40 jaar.