Project Waterfront, Harderwijk

Project Waterfront, Harderwijk – Bij de bouw en in de omgeving van de wijk ‘Waterfront’ in Harderwijk is er veel aandacht voor natuur en milieu. Zo wordt er 100% emissieloos gebouwd. Dat betekent dat er bij de bouw geen fossiele brandstoffen worden gebruikt. De machines die er worden gebruikt zijn elektrisch of werken op waterstof.

Het past dan ook geheel in het plaatje dat de wijk wordt aangesloten op een duurzame warmtebron van Warmtenetwerk Harderwijk. Dit warmtenet maakt in eerste instantie gebruik van gezuiverd afvalwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van RWZI.

Het afvalwater heeft een temperatuur van 8 tot 25 graden en wordt via onze warmteoverdrachtstations (WOS) naar de woningen gevoerd. Het was onze opdracht om de eerste 150 woningen aan het begin van 2023 van warmte en koude uit de rioolwaterzuivering te voorzien.

Foto: Foto Focus