De opdracht

Sietse den Haan, senior projectleider bij Scheer & Foppen Installatietechniek: “Bij de bouw en in de omgeving van de wijk ‘Waterfront’ is er veel aandacht voor natuur en milieu. Zo wordt er 100% emissieloos gebouwd. Dat betekent dat er bij de bouw geen fossiele brandstoffen worden gebruikt. De machines die er worden gebruikt zijn elektrisch of werken op waterstof.

Het past dan ook geheel in het plaatje dat de wijk wordt aangesloten op een duurzame warmtebron van Warmtenetwerk Harderwijk. Dit warmtenet maakt in eerste instantie gebruik van gezuiverd afvalwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van RWZI. Het afvalwater heeft een temperatuur van 8 tot 25 graden en wordt via onze warmteoverdrachtstations (WOS) naar de woningen gevoerd. Het was voor ons de opdracht om de eerste 150 woningen aan het begin van 2023 van warmte en koude uit de rioolwaterzuivering te voorzien.”

Plaatsen en installeren overdrachtstation

We hebben een WOS geplaatst voor de overdacht van warmte of koude uit de bron van het gezuiverde afvalwater (ook wel effluentbron genoemd). Daarnaast hebben we een cascade van een zestal warmtepompen gebruikt om de beschikbare warmte op te waarderen. En we gebruiken een WOS voor de overdracht van de warmte of koude vanuit de warmtepompen.

Deze installatie bestaat uit een tweetal containers, waarvan een 20ft container is uitgerust met de basisfuncties (drukhoudsysteem, pompskid, etc.) en een 40ft container is uitgerust met een tweetal skids (en toebehoren), verantwoordelijk voor de warmteoverdracht.

Den Haan: “De koppelingen met de effluentbron zijn gemaakt in de inspectieput van het afgiftekanaal van de waterzuiveringsinstallatie. Eerst moesten er dubbele schotten in de inspectieput geplaatst worden zodat er geen water meer in kon stromen. Daarna hebben we twee dompelpompen in de inspectieput geplaatst om al het water eruit te pompen. Deze werkzaamheden werden uitgevoerd door drie monteurs in samenwerking met een gecertificeerd mangatwacht, zodat alles veilig gebeurde. Vervolgens konden we de pompen, en het afvoerkanaal, van het overdrachtstation veilig koppelen.”

Het bestaande putdeksel is tenslotte weggenomen en vervangen door een aangepaste variant. Deze biedt ruimte voor een tweetal aanvoerslangen en een enkele afvoerslang die we hebben gekoppeld.

Resultaat

Zo zijn 150 van de in totaal 1.110 woningen zijn nu inmiddels aangesloten op een duurzaam warmtenet. Alle woningen zijn voorzien van een eigen warmtepomp waarmee het aangevoerde water verder verwarmd (wanneer het koud is) en verspreid wordt in de woning. Omdat het aangevoerde water al een hogere temperatuur heeft en er geen gas wordt gebruikt bij verdere verwarming, kost het relatief weinig energie om te verwarmen en betreft dit een hele mooie duurzame oplossing.

Luchtfoto wijk Waterfront Harderwijk

Omschrijving project

Uitgevoerd werk
Het aansluiten van 150 nieuwbouwwoningen op een warmtenet dat gebruik maakt van de restwarmte van een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Locatie
Wijk Waterfront, Harderwijk

Marktsegment
Stadsverwarming

Oplevering
Q1 2023 en lopend

1/
Foto 2/6: Foto Focus
Foto 5/6: Henk Merjenburgh

Onze opdrachtgever

Onze opdrachtgevers in dit project zijn Firan en Qirion.

Firan ontwikkelt, realiseert en exploiteert de infrastructuren voor warmte, koude, waterstof, duurzame gassen en zon- en windenergie.

Qirion ontwerpt, bouwt en onderhoudt het hoogspanningsnet en zorgt dat het werkt.

Interesse gekregen in onze dienstverlening?

Vraag direct een vrijblijvend adviesgesprek aan of neem contact met ons op.