Situatie

In de technische ruimte van het seniorencomplex stond al een ‘afleverstation hoge temperatuur’ (AHT) van Ennatuurlijk die was aangesloten op de leidingen van de stadsverwarming. Los daarvan was er een binneninstallatie met onder meer boilers, pompen en leidingen die de warmte doorzetten naar de appartementen.

De wens bij de renovatie was een ‘regelstation hoge temperatuur’ (RHT). Inclusief wisselaar, pompen, expansievoorziening et cetera. In de technische ruimte is de bestaande set, de AHT, gedemonteerd en de nieuwe RHT is geïnstalleerd en aangesloten op de leidingen van de stadsverwarming.

Gerlof Kwakkel, projectleider stadsverwarming bij SFI: “Het grote verschil is dat in de oude situatie het afleverstation gescheiden was van de binneninstallatie. Het afleverstation was van Ennatuurlijk en de rest van de installatie, zoals de pompen en de leidingen, van woningcorporatie TBV Wonen.

Nu, in de nieuwe situatie, is dat allemaal in één systeem gecombineerd. Dat systeem is van Ennatuurlijk en wordt ook door haar (onderhoudspartner) onderhouden, nadat de garantieperiode die wij bieden is afgelopen. Het onderhoud is dus geen verantwoordelijkheid meer van de woningcorporatie en bewoners bellen rechtstreeks naar de storingsdienst van Ennatuurlijk, Veolia. Daarmee ontzorgen we de woningcorporatie.

De uitdaging

In het seniorencomplex was maar heel weinig ruimte voor ons tracé. De grote uitdaging was ‘hoe krijgen wij het tracé vanuit de technische ruimte in de appartementen.’

Gerlof Kwakkel: “Dat is ook het leuke van ons vak. Voor aanvang van het project ga je met de samenwerkende partijen schouwen, zoals dat heet. Dan bekijk je de situatie en ga je brainstormen over hoe gaan we het aanpakken, hoe gaat het lopen, waar kunnen we langs. Is er ruimte binnendoor? Nee? Hoe kunnen we dan buitenom, via de gevel, via een bestaande schacht omhoog? Vervolgens werk je een oplossing van grof tot fijn uit en zo maak je je offerte. Die werk je dan vervolgens verder uit totdat het uitvoeringsgereed is en dan ga je starten.“

Daarnaast kende dit project overigens nog een uitdaging van andere aard. Omdat er ook bouwkundig nog werd gerenoveerd in de seniorenappartementen konden bewoners tijdelijk niet terecht in hun woning. Bouwkundig aannemer Knaapen heeft dit opgelost door op het veld voor het complex units te plaatsen waar bewoners tijdelijk gehuisvest werden. Geheel verzorgd door Knaapen, dicht bij huis, mooi opgelost.

De oplossing, het resultaat

Met goedkeuring van de woningcorporatie hebben we een bestaande schacht gebruikt om een leidingsysteem naar het dak te brengen. Daar hebben we ons tracé aangelegd. En vanaf het dak zijn we via de bergingen van de appartementen, waar de afleversets gemonteerd zijn, weer naar beneden gegaan en hebben we alle appartementen weer aangesloten op stadsverwarming.

Kwendelhof Tilburg Stadsverwarming Scheer en Foppen

Omschrijving project

Uitgevoerd werk
Leveren en monteren RHT en inpandig leidingwerk

Locatie
Tilburg

Marktsegment
Stadsverwarming

Oplevering
Januari 2022

1/

Onze opdrachtgever

Warmtebedrijf Ennatuurlijk helpt bij het verduurzamen van Nederland. Met energie uit de buurt, voor de buurt. Comfortabel, betaalbaar én vertrouwd.

Interesse gekregen in onze dienstverlening?

Vraag direct een vrijblijvend adviesgesprek aan of neem contact met ons op.